Yritys

Pantsarin Saha Oy on pellolainen 1967 vuodesta toiminut perheyritys. Toimintamme perustuu jatkuvaan laatu-, ympäristö-, ja työturvallisuusasioiden hallinnan kehittämiseen sekä kestävän metsätalouden periaatteisiin. Ulkopuolisen puolueettoman kolmannen osapuolen suorittaman valvonnan ja sertikoinnin avulla asiakkaamme voi varmistaa, että toimintamme noudattaa ilmoitettuja standardeja, voimassa olevia lakeja ja normeja, yhteiskuntavastuuta sekä hyvän metsätalouden kriteereitä.

Alueen metsätaloudessa käytämme menetelmiä ja toimintatapoja, jotka noudattavat Suomen metsäsertifiointijärjestelmän standardien PEFC FI 1001:2009/PEFC FI 1002 vaatimuksia, puun alkuperäketjun hallinnan standardin PEFC ST 2002 sekä EU TR:n-vaatimuksia.

Hankimme Länsi-Lapin alueelta pystyleimikoita ja hankintapuita, jotka jalostamme sahalla valmiiksi tuotteiksi.

Vuonna 2011 otimme käyttöön uuden pikkutukkilinjan, joka mahdollistaa nopeammat toimitukset ja nosti kapasiteettiamme.

Asiakkaamme

Suurin osa asiakkaistamme ovat suomalaisia yritys- ja yksityisasiakkaita. Viennistä suurin osa suuntautuu Egyptiin. Vientiä myös mm. Ruotsiin, Englantiin, Irlantiin ja Italiaan. EU-maiden ulkopuolelle vientiä Egyptin lisäksi mm. Norjaan ja Algeriaan.

Pantsarin Saha Oy, toimitukset

 

Pantsarin Saha Oy sitoutuu raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja myynnissä PEFC:n (Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems) puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukaiseen toimintaan.